fossegrimen_logo


Fossegrimen vert støtta av:

vossk Voss
kommune

hordfylk Hordaland fylkeskommune

Hovudsponsor:

 

 

Desse verksemdene er medlemmer av Fossegrimlauget:


I samband med at Orkesetere Fossegrimen er 100 år har vi etablert

Fossegrimlauget

-eit venelag for dei som vil vera med i eit tettare og meir
langsiktig samarbeid med orkesteret.
Som laugsmedlem vil ein vera støttespelar for eit viktig og tradisjonsrikt
kulturtiltak i regionen vår, og ein vil bli profilert som avgjerande for å realisera
eit symfoniorkester for Voss og grannekommunane.

Det er to måtar å verta medlem av lauget, anten som sponsor eller gjennom
å kjøpa lut i laugspakka "Symfonien". Laugsmedlemene oppnår visse
føremuner og nyter godt av Fossegrimen sine tenester.
Meir informasjon om Fossegrimlauget finn ein på heimesida vår:

www.fossegrimen.no